In 2023 kan de frequentie van Sprinters op het traject Dordrecht – Rotterdam – Den Haag – Leiden (de Oude Lijn) verhoogd worden van een trein per kwartier naar een trein per tien minuten. Met de samenwerking in Stedenbaan willen de partners zorgen dat er genoeg reizigers zijn om meer treinen te laten rijden. Dit doen zij door meer woningen bij stations te bouwen. Uit cijfers van de deze  week gepubliceerde monitor Stedenbaan blijkt dat dat doel binnen bereik komt.

 

Met Stedenbaan willen de partners de economische, ruimtelijke en mobiliteitsontwikkelingen integraal op elkaar afstemmen. De partners verwachten dat een belangrijk deel van de toekomstige economische ontwikkeling in de steden plaats vindt. Om die ook in de toekomst goed bereikbaar te houden worden woningen en kantoren meer geconcentreerd rond hoogwaardig openbaar vervoer en wordt geïnvesteerd in het verbeteren en versnellen van het openbaar vervoernetwerk. Verder werken de partners aan een goede bereikbaarheid van stations voor bijvoorbeeld fietsers en door het voeren van Alliantiegesprekken worden initiatieven in de stationsomgeving met bewoners, bedrijven en andere betrokkenen opgezet.

 

Bron:
Stedenbaan